obrazok

Drevina zrubových profilov: smrek
Sortiment zrubových profilov: 70/160 mm, 100/160 mm, 120/160 mm
Povrchová úprava: ADLER, Pullex plus dvojnásobný náter
Ochrana proti biologickým škodcom pre pohľadové časti: ADLER, Pullex IG
Ochrana proti biologickým škodcom pre skryté časti: KATRIT

OBVODOVÁ STENA:
Zrubový profil hr. 120 mm
Tepelná izolácia hr. 140 mm
Paropiepustná fólia
Drevený obklad hr 20 mm, alternatívne sádrokartónové a dádrovláknité dosky

PRIEČKOVÁ STENA:
Zrubový profil hr. 120 mm
Akustická izolácia hr. 50 mm
PE fólia
Drevený obklad hr. 20 mm, alternatívne sádrokartónové a dádrovláknité dosky