obrazok
01 tepelnoizolačné, bezpečnostné, zvukovoizolačné, tónované i ornamentové sklá a ich kombinácie
02 izolačné trojsklo je po celom obvode hermeticky utesnené silikónom
03 predsadená zasklievacia lišta (s prekrytou špárou) je pripevnená neviditeľnými sponami
04 paronepriepustný tmel vymedzujúci špáru medzi zasklievacou lištou a profilom krídla, eliminujúci prenikanie vlhkosti do konštrukcie okenného krídla
05 stredové tesnenie
06 prídavné dorazové tesnenie
07 drážka pre osadenie vnútorného parapetu
08 dvojdrážka po celom obvode rámu pre lepšie prilnutie izolačnej a montážnej PUR peny
09 profilovaná polodrážka pre osadenie vonkajšieho parapetu
10 rozšírený rámový falc na 22 mm eliminujúci tepelné mosty
11 bezdotyková rámová odkvapnica SPREE (bez tepelných mostov)
12 profilovaná drážka po celom obvode krídla tvoriaca súčasť dekompresnej dutiny, ktorá vyrovnáva rozdielny tlak vzduchu medzi interiérom a exteriérom
13 krídlová odkvapnica
14 medzisklenné dištančné rámiky
15 profilovanie hrán – Softline R6
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok